Stopa bezrobocia w Europie waha się od 4,8 proc. do ponad 27 proc. Najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje wśród młodych mieszkańców naszego kontynentu. W Hiszpanii pracy nie ma prawie 60 proc. osób poniżej 25. roku życia.

Stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym w listopadzie 2013 roku i wyniosła 12,1 proc. - podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Dane te były zgodne z przewidywaniami ekonomistów. W całej Unii Europejskiej bezrobocie wyniosło 10,9 proc., tyle samo, co w październiku 2013 roku.

W porównaniu z poprzednim rokiem stopa bezrobocia wzrosła zarówno w strefie euro, jak i całej UE. W listopadzie 2012 roku bezrobocie w eurolandzie wynosiło 11,8 proc., a w krajach wspólnoty – 10,8 proc.

Eurostat szacuje, że w listopadzie 2013 roku bez pracy pozostawało 26,553 mln obywateli krajów Unii, z czego 19,241 mln to mieszkańcy strefy euro. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych wzrosła w UE o 19 tys., a w strefie euro o 4 tys. W ujęciu rocznym liczba ta zwiększyła się odpowiednio o 278 tys. i 452 tys.

>>> Bezrobocie w UE - zobacz dane za październik 2013 roku

Reklama

Polskie bezrobocie niższe od średniej

Stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu wynosiła w listopadzie 10,2 proc. i nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym. W porównaniu z poprzednim rokiem spadła z 10,4 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła w listopadzie 2013 r. 1,777 mln wobec 1,797 mln rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 13,2 proc.

>>> Sprawdź, ile wynosi stopa bezrobocia w polskich powiatach

Austria z najzdrowszym rynkiem pracy

Państwem z najniższą stopą bezrobocia w UE wciąż pozostaje Austria. Stopa bezrobocia wynosi tu 4,8 proc. Na drugim miejscu najzdrowszych rynków pracy plasują się Niemcy z bezrobociem sięgającym 5,2 proc., a na trzecim – Luksemburg (6,1 proc.).

Najgorsza sytuacja na rynku pracy niezmiennie panuje w Grecji i Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia wynosi odpowiednio 27,4 proc. (dane za wrzesień 2013 r.) i 26,7 proc.

Najmocniejszy skok bezrobocia w porównaniu z danymi z 2012 roku nastąpił na Cyprze (z 13,3 proc. do 17,3 proc.), we Włoszech (z 11,3 proc. do 12,7 proc.), w Grecji (z 25 proc. do 27,4 proc. we wrześniu 2013 r.) oraz w Holandii (z 5,6 proc. do 6,9 proc.).

Wśród państw, którym w ciągu roku udało się najmocniej zredukować stopę bezrobocia prym wiodą Irlandia (spadek z 14,3 proc. do 12,3 proc.), Łotwa (z 14 proc. do 12 proc. w trzecim kwartale 2013 r. ) oraz Litwa (z 13 proc. do 11,3 proc.). Stopa bezrobocia w Portugalii spadła w ciągu roku do 15,5 proc. z 17 proc., a na Węgrzech obniżyła się do 9,5 proc. z 11 proc.

Bezrobocie wśród młodych rośnie

Niepokojącym zjawiskiem jest ciągły wzrost bezrobocia wśród młodych Europejczyków. Z danych Eurostatu wynika, że w listopadzie 2013 roku na bezrobociu pozostawało 5,661 mln młodych ludzi poniżej 25. roku życia, w tym 3,575 mln ze strefy euro.

Stopa bezrobocia wśród młodych wyniosła w listopadzie 23,6 proc. w krajach UE i 24,2 proc. w strefie euro. Dla porównania, w tym samym okresie 2012 roku wynosiła odpowiednio 23,4 proc. oraz 23,9 proc.

Najmniejsze bezrobocie w Unii panuje wśród młodych mieszkańców Niemiec (7,5 proc.) i Austrii (8,6 proc.), największe – Hiszpanii (57,7 proc.), Grecji (54,8 proc. w wrześniu 2013 r.) oraz w Chorwacji (49,7 proc. w trzecim kwartale 2013 roku). Według wyliczeń unijnego biura statystycznego, bezrobocie wśród młodych w Polsce wynosi obecnie 27,9 proc. i ciągle rośnie. W listopadzie 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła 27,5 proc.

>>> Polecamy: Czego nie wiesz o bezrobociu w Warszawie i Poznaniu

ikona lupy />
Bezrobocie w krajach Europy w listopadzie 2013 r / Forsal.pl