Stopa bezrobocia na koniec listopada 2013 roku wyniosła w Polsce 13,2 proc. Jednak pomiędzy poszczególnymi powiatami występowały gigantyczne różnice.

Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie szydłowieckim – 38,6 proc. Od dawna to ten powiat zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w rankingu regionów o najwyższej stopie bezrobocia. W porównaniu z sytuacją na koniec czerwca 2013 roku bezrobotnych było w tym powiecie o 1,8 pkt. proc. więcej, podczas gdy średnia dla całego kraju była jednakowa w obydwu miesiącach.

30-proc. poziom bezrobocia przekroczyły jeszcze trzy inne powiaty – braniewski, piski i wałbrzyski.

Na drugim biegunie znajduje się Poznań (miasto na prawach powiatu), gdzie odnotowano rekordowo niską stopę bezrobocia – 4,2 proc. Innymi miastami na prawach powiatu z wyjątkowo niewielkim odsetkiem siły roboczej pozbawionej pracy były Warszawa i Sopot (4,8 proc.).

Reklama

Po pierwszej publikacji danych GUS dotyczących poziomu bezrobocia w Polsce w listopadzie, analityk domu maklerskiego Xelion Piotr Kuczyński mówił w rozmowie z IAR, że informacje te należy ocenić pozytywnie. Ekspert przyznawał, że sam wynik powyżej 13 procent oznacza, że bezrobocie jest wysokie, ale jego zdaniem w listopadzie mogło być o wiele gorzej. Piotr Kuczyński dodał, że bezrobocie rośnie powoli między innymi dzięki dobrej pogodzie, która pozwala na kontynuowanie prac budowlanych. Podkreślił jednak, że na znaczący spadek bezrobocia w najbliższych miesiącach nie ma szans, ponieważ nasza gospodarka rozwija się zbyt wolno.

ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. DOLNOŚLĄSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. LUBELSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. LUBUSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. ŁÓDZKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. MAŁOPOLSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. MAZOWIECKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. OPOLSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. PODKARPACKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. PODLASKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. POMORSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. ŚLĄSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. WIELKOPOLSKIE / Forsal.pl
ikona lupy />
Stopa bezrobocia w listopadzie 2013 r. WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE / Forsal.pl