W październiku bez pracy pozostawało 26,6 proc. obywateli UE, z czego 19,2 mln to obywatele państw, które przyjęły wspólną walutę.

Zarówno w przypadku strefy euro jak i wszystkich krajów UE opublikowane poziomy bezrobocia są wyższe niż rok temu. W październiku 2012 roku stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,7 proc., zaś we wszystkich krajach UE – 10,7 proc. Październikowe wyniki dla strefy są jednak lepsze niż we wrześniu. Spadek poziomu bezrobocia w strefie euro w ujęciu miesięcznym jest pierwszym spadkiem po tym, jak bezrobocie miesiąc wcześniej osiągnęło rekordowy poziom 12,2 proc.

Większość ankietowanych przez agencję Bloomberg analityków spodziewała się, że poziom bezrobocia w strefie euro w październiku pozostanie na rekordowym poziomie 12,2 proc.

„Gospodarka wciąż jest zbyt słaba, aby stopa bezrobocia uległa większemu zmniejszeniu. Abyśmy mogli zaobserwować istotny spadek, wzrost gospodarczy musi się zwiększyć, poza tym w wielu krajach potrzebne są reformy strukturalne” – komentuje dla agencji Bloomberg Annamaria Grimaldi, ekonomistka z Intesa Sanpaolo w Mediolanie.

Reklama

„Pozytywne jest to, że po wzroście we wrześniu europejskie bezrobocie nieznacznie spadło w październiku i jest teraz na poziomie z miesięcy letnich. Ten poziom wciąż jednak pozostaje niedopuszczalnie wysoki” - oświadczył unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andora. „Nie możemy pozwolić sobie na stagnację w tej kwestii, musimy aktywnie działać, żeby ograniczyć bezrobocie” - dodał komisarz.

Pod względem poszczególnych krajów w najlepszej sytuacji znajdują się Austria i Niemcy, gdzie poziom bezrobocia wyniósł odpowiednio 4,8 proc. i 5,2 proc. W stosunkowo dobrej sytuacji znalazł się również Luksemburg ze stopą bezrobocia na poziomie 5,9 proc.

Po raz kolejny pod względem liczby osób bez pracy najgorzej wypadły Grecja i Hiszpania - odpowiednio 27,3 proc. (dane za sierpień 2013) i 26,7 proc.

W Polsce poziom bezrobocia w październiku według Eurostatu wyniósł 10,2 proc., co plasuje nasz kraj po środku zestawienia. Z kolei według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zeszłym miesiącu bez pracy było 13 proc. Polaków.

Wciąż dużym problemem Europy pozostaje bezrobocie wśród młodych. W strefie euro stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła 24,4 proc., dla 28 krajów UE nieco mniej, bo 23,7 proc.

W najgorszej sytuacji są młodzi Hiszpanie, z których wedle obliczeń Eurostatu 57,4 proc. pozostaje bez pracy (wzrost z poziomu 56,8 proc. we wrześniu). Stosunkowo wysokie poziomy bezrobocia wśród młodych zanotowano także we Włoszech, w Portugalii i na Słowacji – odpowiednio 41,2 proc., 36,5 proc. oraz 31,5 proc. W tylko nieco lepszej sytuacji są młodzi Polacy, wśród których prawie jedna trzecia pozostawała bez pracy (27,7 proc.).

>>> Czytaj również: Gospodarka urosła zgodnie z oczekiwaniami. GUS podał dane za III kwartał

Bezrobocie w krajach Europy w październiku 2013 r.