Według Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI), w tym tygodniu 48,4 proc. inwestorów indywidualnych spodziewa się, iż w najbliższych 6 miesiącach trend na GPW będzie pozytywny.

W poprzednim badaniu wzrostów spodziewało się 49,7 proc. ankietowanych, podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), które prowadzi badanie.

Dominacji trendu spadkowego spodziewa się 25,0 proc. inwestorów, którzy wzięli udział w ankiecie. Poprzednio było to 27,2 proc. ankietowanych. W badaniu bierze udział ponad 350 inwestorów.

W podsumowaniu badania wskazano, że fala podaży, która przetoczyła się przez warszawską giełdę zniosła indeksy o ponad 10 proc. w ciągu zaledwie miesiąca. Obecnie na rynku trwa odwilż, która daje nadzieję na przełamanie i powrót hossy. Aby tak się stało kurs WIG20 musi przebić kluczowy opór na poziomie 2400 pkt. . Istnieje też możliwość, że obecne wzrosty to zaledwie korekta średnioterminowego trendu spadkowego, a ostatnia fala korekty mogłaby przecenić kurs indeksu nawet do poziomu 2150 pkt.

"Wskaźnik INI od poprzedniego odczytu 16 stycznia zanotował wzrost i to pomimo spadku poziomu byków o -1,2 pkt. proc. i wynosi obecnie 23,4 pkt. proc. . Nastroje inwestorów poprawiają się systematycznie od 5 tygodni. Po wzrostach powyżej 6 pkt. proc. przez 2 tygodnie w kolejnych 3 indeks poprawiał się nieznacznie (0,5 i 1 pkt. proc.). Pomimo dużej przeceny w grudniu i styczniu nastroje są zaskakująco dobre. Wciąż blisko połowa inwestorów jest nastawiona byczo do rynku i spodziewa się wzrostów w najbliższych 6 miesiącach. Jeżeli OFE w związku z oddaniem połowy środków do ZUS wygenerowała już większość podaży na rynku to taki scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny" – czytamy w komentarzu.

Według ekspertów SII pomimo wyznaczenia najniższego od września poziomu na WIG20 nastroje na GPW są zaskakująco dobre. Inwestorów nie przestraszyło widmo głębszej przeceny co pokazuje jak mocno wierzą w kontynuację hossy. Poziom byków podobnie jak niedźwiedzi nieznacznie spadł w stosunku do poprzedniego badania - odpowiednio -1,2 pkt. proc. i -2,2 pkt. proc. . Tym samym zwiększył się odsetek inwestorów niezdecydowanych, który znajduje się najwyżej od blisko pół roku.