Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że poprawka wkrótce zostanie uchwalona.

W projekcie poprawki napisano między innymi, że "lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym", "nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa".

>>> W latach 2014-15 Lasy Państwowe zostaną zobowiązane do wpłaty po 800 mln zł rocznie z przeznaczeniem na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych.