Spółka Mosty Katowice ma najtańszą ofertę, wartą 2,73 mln zł, na opracowanie dokumentacji dla budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa - obwodnica Mińska Mazowieckiego, o długości 14,6 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Cena jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ponadto oferty złożyły: Transprojekt Gdański (6,34 mln zł), Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa (4,96 mln zł), Trakt (5,12 mln zł), Egis Poland (8,87 mln zł), Aecom Consulting (7,01 mln zł), konsorcjum MGGP Tarnów i MGGP Projekt (8,25 mln zł) oraz Halcrow Group Limited (7,36 mln zł).

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6,25 mln zł brutto.

"Wybrany w drodze przetargu wykonawca ma przygotować i dostarczyć koncepcję programową i materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Dokumentacja opracowana przez projektanta będzie mogła zostać zoptymalizowana przez przyszłego wykonawcę tego odcinka autostrady A2, który przewidziany jest do realizacji w systemie 'Projektuj i buduj'" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Autostrada będzie przedłużeniem przyszłej trasy S2 na odcinku Puławska – Lubelska, czyli fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy.

>>> Polecamy: Obwodnica Warszawy może urwać się w lesie, a autostrada A2 zacząć w polu