"Na koniec grudnia 2013 r. 126 podmioty posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi. Natomiast 36 przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. W grudniu 2013 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 31,7 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 228,5 GWh" - czytamy w raporcie.

"Średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,13 kWh/m3. Znacząca część obrotu hurtowego odbywa się nadal w fizycznych punktach sieci i dotyczy dostaw do spółek, które posiadają własne sieci dystrybucyjne" - podał też URE.

W miesiącach styczeń‐ grudzień 2013 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 1 113 042 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 116,73 zł/MWh. W tym okresie kontrakty zawarte zostały na wolumen 424 700 MWh na rynku spot i 1 959 790 MWh na rynku terminowym.

Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku spot w grudniu wyniosła 117,42 zł/MWh, natomiast na rynku terminowym – 118,39 zł/MWh. Na rynku spot w grudniu średni wolumen ofert zakupu gazu nie przekraczał średniego wolumenu ofert sprzedaży. Natomiast na rynku terminowym średni wolumen ofert zakupu gazu przekraczał średni wolumen ofert sprzedaży.

24 października 2013 r. TGE wprowadziła możliwość udziału w aukcjach zakupowych i sprzedażowych br. jako dodatkowe narzędzie wspierające realizację obligo giełdowego, przypomina Urząd.