Liczba członków OFE sięgnęła na koniec stycznia br. 16,411 mln osób, zaś liczba prowadzonych rachunków wyniosła 16 911 sztuk. Miesiąc wcześniej było to odpowiednio: 16,377 mln oraz 16 871 mln sztuk.

Średnia ważona jednostki rozrachunkowej OFE wyniosła 36,68 zł na koniec stycznia wobec 36,88 zł miesiąc wcześniej.