"Odstąpiono od łączenia kopalń, uznając, że cele wyznaczone dla tego procesu można będzie osiągnąć zarówno poprzez działania organizacyjno-techniczne, jak i poprzez możliwość alokacji pracowników w strukturze Kompanii Węglowej" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Kompanii Węglowej udzielił gwarancji zatrudnienia w spółce do 2020 roku wszystkim pracownikom, z wyjątkiem pracowników administracji, podano również.

Kompania Węglowa to największa firma górnicza w Europie, grupująca 15 kopalń i 5 zakładów.