"Bank posiada zdolność do wypłaty maksymalnej dywidendy. Po pierwsze bank posiada znaczącą nadwyżkę kapitałów. Ponadto, jeśli chodzi o wymiar regulacyjny - bank spełnia te kryteria nadzoru, które umożliwiają wypłatę dywidendy wysokości 100%. Jest to decyzja, którą podejmą akcjonariusze" - powiedział Zieliński podczas spotkania z analitykami.

Dodał, że w połowie marca rada nadzorcza banku przedstawi swoją rekomendację w tej kwestii dla walnego zgromadzenia, które będzie ją głosować w maju.

Z zysku za 2012 r. bank przeznaczył na dywidendę 756,52 mln zł, tj. 75 proc. rocznego zysku, do dało wypłatę w wysokości 5,79 zł na akcję.

Współczynnik wypłacalności Core Tier1 Banku Handlowego wyniósł 17,5 proc. na koniec grudnia 2013 r. Zwrot z kapitałów wyniósł 15,3 proc. na koniec 2013 r.

Bank Handlowy odnotował 972,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 970,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku za ubiegły rok, choć on nie był równy, jeśli chodzi o kwartały. W sumie, pomijając rezerwę, wynik w całym roku wyniósł ponad 1 mld zł. Przyczyna tkwi w sukcesach segmentów, które oceniamy jako strategiczne - bardzo dobry wynik FX, finansowanie MSP, depozyty, finansowanie handlu" - powiedział prezes Sławomir Sikora.

Dodał, że to był znakomity rok, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku z prowizji. Rok do roku wzrósł wynik prowizyjny, co zarząd uważa za sukces. Wzrost wyniósł 7% rok do roku do 642 mln zł na koniec 2013 r. , zaś w samym IV kw. wynik prowizyjny wyniósł 161 mln zł i był wyższy o 12% r/r.

Wynik z odsetek spadł o 17 proc. r/r do 1.242 mln zł w 2013 r. , głównie z powodu niższych przychodów od papierów wartościowych. Marża odsetkowa spadła do 2,7 proc. na koniec 2013 r. wobec 3,7 proc. rok wcześniej.