Przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2013 roku wyniosło 3823,32 zł – podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w IV kw. 2013 r. wyniosło 3821,51 zł – wynika z danych GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym 2013 r. wyniosło 3650,06 zł.

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.względem 2012 r. wyniósł 2,5 proc. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną w tym roku o 1,6 proc. Czytaj więcej o sposobie obliczania wskaźnika waloryzacji rent i emerytur >>>

Zobacz, ile zarabiają pracownicy administracyjni i biurowi: