Strata operacyjna wyniosła 61 mln zł wobec 189 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3.157 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 3.482 mln zł rok wcześniej. 

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12.923 mln zł w porównaniu z 14.141 mln zł rok wcześniej. 

Orange tłumaczy, że spadek przychodów w 2013 r. odzwierciedla przede wszystkim utratę -693 mln zł w wyniku decyzji regulacyjnych (głównie obniżek stawek MTR. 

"Z wyłączeniem wpływu regulacji, spadek przychodów został ograniczony do 525 mln zł, tj. -3,7%. Przyczyniły się do tego niższe przychody z usług stacjonarnych, które – z wyłączeniem wpływu regulacji – zmniejszyły się o 417 mln zł, głównie z powodu strukturalnej erozji telefonii głosowej. Spadek tych przychodów został jednak w 4 kw. ograniczony do -64 mln zł wobec -74 mln zł w 3 kw., -172 mln zł w 2 kw. oraz -107 mln zł w 1 kw." - czytamy w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 1.428 mln zł wobec 1.184 mln zł zysku rok wcześniej. 

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.