Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 948,51 mld zł, tj. wzrosły o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i o 4,3 proc. ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 549,73 mld zł (+1,1 proc. miesiąc do miesiąca i +5,5 proc. rok do roku), natomiast przedsiębiorstw - 191,95 mld zł (-7,1 proc. miesiąc do miesiąca i +8,8 proc. rok do roku).

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 567,98 mld zł (+1,0 proc. miesiąc do miesiąca i +5,4 proc. rok do roku), natomiast przedsiębiorstw - 279,46 mld zł (+1,8 proc. miesiąc do miesiąca i +3,4 proc. rok do roku).

"Analitycy NBP zwracają uwagę, że w poprzednich latach (za wyjątkiem stycznia 2013 r., w którym odnotowano spadek należności przedsiębiorstw o 0,6 mld zł) zjawiskiem typowym dla stycznia był stosunkowo duży wzrost zadłużenia firm w wyniku zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. Duże zapotrzebowanie na tę kategorię kredytu wiąże się z dodatkowymi wypłatami wynagrodzeń dla pracowników" - napisał bank centralny w komentarzu.

>>> Czytaj też: Polacy wrócili po pożyczki. Rośnie sprzedaż kredytów konsumpcyjnych