Zysk operacyjny wyniósł 118,64 mln zł wobec 125,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,76 mln zł w 2013 r. wobec 273,82 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA grupy w 2013 r. wyniósł 156,85 mln zł wobec 151 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 101,39 mln zł wobec 65,56 mln zł zysku rok wcześniej.

W raporcie nie podano danych finansowych za sam IV kw. ub.r. Natomiast w okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 84,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 212,91 mln zł w porównaniu z 199,71 mln zł rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie. 

>>> Polecamy: Maciejewski: Siła GPW potwierdza "teorię antykruchości"