Polscy politycy zgodnie poparli uchwałę, w której zapisano między innymi, że Polacy łączą się w bólu z rodzinami i bliskimi podczas ostatnich walk na Majdanie. Sejm zadeklarował poparcie dla wysiłków narodu ukraińskiego na rzecz kontynuowania demokratycznej transformacji.

Podkreślono też, że nowy rząd w Kijowie jest jedyną legalną władzą na Ukrainie.

Posłowie zdecydowanie podkreślili, że działania Rosji na Krymie są naruszeniem praw suwerennego państwa i oznaczają pogwałcenie przez Rosję Karty Narodów Zjednoczonych, zasad współpracy międzynarodowej wytyczonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, memorandum budapesztańskiego z 1994 roku, rosyjsko-ukraińskiego traktatu o przyjaźni z 1997 roku oraz bilateralnej umowy o stacjonowaniu wojsk rosyjskich w bazie w Sewastopolu.

Sejm zaapelował do polskiego rządu o dalsze podejmowanie wysiłków na rzecz politycznego i ekonomicznego wsparcia przemian na Ukrainie. Szczególnie istotne znaczenie ma tutaj przygotowanie planu pomocy finansowej oraz ułatwień wizowych dla ukraińskich obywateli.

Jednocześnie wezwano inne parlamenty państw członkowskich NATO oraz Unii Europejskiej o podjęcie inicjatyw, które doprowadzą do poparcia demokratycznych aspiracji narodu ukraińskiego.

>>> Rosja zbroi się do gospodarczej wojny z Zachodem. Chce konfiskować majątki firm