Zarząd Ciech uznał, że cena wynoszącą 29,50 zł za akcje spółki zaproponowana w wezwaniu KI Chemistry odpowiada wartości godziwej spółki, wynika ze stanowiska zarządu Ciech dotyczącego wezwania. Decyzję zarządu wspiera opinia przygotowana przez doradcę finansowego Ciechu, Banco Espirito Santo de Investimento.

"'Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, zarząd biorąc pod uwagę opinię, stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku.

5 marca KI Chemistry s.à.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji (tj. 66% kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł. Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpocznie się 25 marca i potrwa do 25 kwietnia br. włącznie. Podkreślono wtedy, że transakcja zostanie zrealizowana, jeśli inwestorzy złożą deklaracje sprzedaży akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 60% kapitału Ciechu.

Również na początku marca KI Chemistry złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Ciechem.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną, działającą globalnie i realizującą projekty w ponad 30 krajach, na czterech kontynentach.