"'Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, zarząd biorąc pod uwagę opinię, stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku.

5 marca KI Chemistry s.à.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji (tj. 66% kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł. Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpocznie się 25 marca i potrwa do 25 kwietnia br. włącznie. Podkreślono wtedy, że transakcja zostanie zrealizowana, jeśli inwestorzy złożą deklaracje sprzedaży akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 60% kapitału Ciechu.

Również na początku marca KI Chemistry złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Ciechem.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną, działającą globalnie i realizującą projekty w ponad 30 krajach, na czterech kontynentach.