PCC Exol odnotowało 9,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,67 mln zł wobec 23,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 466,67 mln zł w 2013 r. wobec 406,90 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 6,98 mln zł wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.