Zysk operacyjny wyniósł 99,81 mln zł wobec 135,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 936,84 mln zł w 2013 r. wobec 1.098,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 72,87 mln zł wobec 69,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MWe i cieplnej 1083,2 MWt.