Piotr Reisch nadal będzie się angażował w działania Kino Polska TV jako członek jej Rady Nadzorczej. W związku z planami rozwoju spółki za granicą Rada Nadzorcza podjęła także decyzję o powołaniu na funkcję członka zarządu Kino Polska TV Berka Uziyel" – czytamy w komunikacie.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.