"Cena maksymalna akcji serii O ustalona przez zarząd banku na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych wynosi 65,00 zł za jedną akcję serii O. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym Banku, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w kwietniu BNP Paribas Polska zapowiadał przeprowadzenie oferty publicznej do 5,03 mln akcji serii O bez prawa poboru w II kw. tego roku.

W ramach oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 5.026.539 akcji serii O. Obecnie kapitał banku dzieli się na 28 692 926 akcji.

Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%.

Na początku kwietnia akcjonariusze BNP Paribas Polska zdecydowali o zwiększeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 228,5 mln zł w drodze emisji do 5.026.539 akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Reklama

W grudniu ub. roku KNF zawiesiła, na wniosek banku, postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii O w związku z uzyskaniem przez bank od grupy BNP Paribas, większościowego akcjonariusza, informacji o planowanym przez grupę BNP Paribas nabyciu akcji Banku Gospodarki Żywnościowej.

Według wcześniejszego zobowiązania wobec Komisji, BNP Paribas Polska miał zwiększyć płynność (free-float) do poziomu 15% w do końca 2013 r.