Pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 4,73 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, podano w komunikacie.

"Rekomendując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki, oraz planowane nakłady inwestycyjne wynikające z realizacji strategii spółki na lata 2013-2016. Ponadto, na taką propozycję podziału zysku mają wpływ istniejące zobowiązania oraz aktualnie realizowane kontrakty" - czytamy w komunikacie.

Wniosek ten zostanie przedstawiony do oceny radzie nadzorczej spółki na jej najbliższym posiedzeniu, podano także.

"Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, walne zgromadzenie spółki określi dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy" - czytamy dalej.

Qumak odnotował 7,32 mln zł zysku netto w 2013 r. wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka informatyczna Qumak, notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r., koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego. Przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 540 mln zł w 2013 r.

>>> Zobacz też: Zysk netto Qumak zmniejszył się do 7,32 mln zł w 2013 r.