Zysk operacyjny wyniósł 9,74 mln zł wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,06 mln zł w 2013 r. wobec 99,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2013 r. wyniosła 0,10 mln zł wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Obecnie w skład grupy kapitałowej Protektor wchodzą spółki: Protektor S.A.(Polska), Abeba Specialschuh-Ausstatter GmbH (Niemcy) oraz Inform Brill GmbH (Niemcy). Grupa posiada 3 zakłady produkujące obuwie: 1 w Polsce oraz 2 w Mołdawii.