Grupa SMT odnotowała 15,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 7,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,58 mln zł wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 196,47 mln zł w 2013 r. wobec 107,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 0,03 mln zł wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.