„Przyczyną korekty raportu jest aktualizacja wyników finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej CCC. W wyniku wprowadzonych korekt skonsolidowany wynik finansowy, narastająco za cztery kwartały, zmniejszył się o 6.810 tys. zł do kwoty 125.217 tys. zł" – czytamy w komunikacie.

CCC odnotowało 125,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 106,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 167,52 mln zł wobec 141,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1643,14 mln zł w 2013 r. wobec 1317,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 98,40 mln zł wobec 57,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.