Inpro odnotowało 15,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 17,96 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 15,54 mln zł wobec 17,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Rok temu zwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok, choć zarząd rekomendował wcześniej dywidendę na poziomie 0,11 zł na akcję. Cały zysk w wysokości 17,47 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Inpro sięgnęły 178,35 mln zł w 2013 r.