Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) będą uczestniczyć w 30-letnim programie budowy i utrzymania dróg wojewódzkich w kujawsko-pomorskiem, poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

Według niego, zaangażowanie PIR w projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego sięgnie 100 mln zł, a cały projekt to koszt 400 mln zł.

"Wchodzimy w nowy etap działania PIR, czyli w pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego. Urząd marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego powierzy budowę dróg i ich utrzymanie przez 30 lat w formule partnerstwa prywatno-publicznego" - powiedział Tamborski na konferencji prasowej.

Dodał, że wartość inwestycji to 400 mln zł, a wsparcie PIR sięgnie 25 proc. Według niego, to początek tego typu projektów, które wkrótce staną się ważnym elementem strategii rozwoju kraju i samorządów.

"Dzięki uczestnictwu PIR zmniejszamy ryzyko dla inwestorów, gwarantujemy jakość i wysoki standard inwestycji. Na podobne projekty infrastrukturalne zarezerwowaliśmy 2 mld zł" - podkreślił Tamborski.

"Jakość inwestycji realizowanych przez samorządy nie jest, niestety, najlepsza i mimo realizacji ich przez profesjonalne firmy po 5-10 latach musimy je poprawiać. Liczymy, że w formule PPP osiągniemy oczekiwane cele, czyli 30-letnią gwarancję jakości utrzymania dróg wojewódzkich" - powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.

Marszałek dodał, że w przetargu startuje 5 firm, ale ich nazw na razie zdradzić nie może. Podkreślił, że pierwszy przetarg się sprawdzi, będzie chciał kontynuować ten proces.

"Chcielibyśmy docelowo, by w 2020 r. wszystkie drogi wojewódzkie były utrzymywane w formule PPP" - podsumował.

Prezes PIR Mariusz Grendowicz zaznaczył, że tego typu inwestycje wpisują się w politykę inwestycyjną organizacji. Według niego, maksymalne zaangażowanie PIR może sięgnąć do 50 proc. kosztów w ciągu 30 lat, ale ostateczna kwota zostanie ustalona w trakcie procesu przetargowego.

"To jest program pilotażowy, wypracowujemy obecnie standardy działania. Mam nadzieję, że ta umowa w przyszłości stanie się wzorcem dla innych samorządów, chcących korzystać z podobnych form finansowania inwestycji" - powiedział Grendowicz.

Prezes PIR wyjaśnił, że wsparcie będzie obejmować kapitał własny lub instrument podporządkowany (finansowanie typu mezzanine). Na projekt zostanie także wzięty kredyt wart 300 mld zł oraz zapewnione wszelkie gwarancje.

"Partner prywatny wybuduje 11,7 km dróg i zmodernizuje 76,6 km, a następnie w latach 2015-2045 będzie odpowiedzialny za utrzymanie 273 km. Będzie także odpowiadał za organizację finansowania, czyli to on weźmie i będzie spłacał 300 mln zł kredytu" - wyliczył Grendowicz.

Według niego, rozpoczynający się wkrótce przetarg doprowadzi do złożenia konkretnych ofert w okresie wrzesień-listopad, a podpisanie umowy z wybranym partnerem jest przewidziane na IV kw. 2014 r.

>>> Kontrakty na budowę dróg są nierentowne. Spółki szukają pieniędzy gdzie indziej