"Dniem referencyjnym, tj, dniem według stanu na który ustalone zostaną stany własności akcji podlegających scaleniu (połączeniu) w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia (połaczenia) akcji emitenta będzie 13 maja 2014 roku" – czytamy w komunikacie.

Na początku marca akcjonariusze Próchnika zdecydowali o scaleniu akcji spółki w stosunku 9:1.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej.