Akwizycja jest planowana poprzez emisję w ramach kapitału docelowego, uchwaloną przez akcjonariuszy ZM Ropczyce pod koniec ub. r. Część operacyjna ZM Invest, która posiada w ZMR 51-proc. udział, ma zostać włączona do konsolidacji w grupie kapitałowej Ropczyce. Pozwoli to na spory wzrost skali prowadzonego biznesu grupy oraz wyników finansowych. Akwizycja pozwoli też na zwiększenie skali działalności oraz optymalizację kosztową w obszarze usług i oferowanych rozwiązań.

"Transakcja jest skomplikowana, dlatego proces trwa tak długo. Obecnie czekamy na interpretacje podatkowe. W zależności od wykładni prawnej wybierzemy właściwą ścieżkę postępowania. Modele przeprowadzenia całego procesu mamy już gotowe, dlatego sądzimy, że do końca roku proces połączenia obu podmiotów powinniśmy zamknąć" - powiedział Duszkiewicz.

ZMR są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe.