„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 34.845.000 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" – czytamy w projektach uchwał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Redanu w 2013 r. wyniósł 34,85 mln zł wobec 29,81 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.