„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku jednostkowego netto CCC wypracowanego w roku 2013 w wysokości 61.440.000,00 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,60 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ustala się na 26 września 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona 10 października 2014 roku, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto CCC w 2013 r. wyniósł 98,40 mln zł wobec 57,17 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka odnotowała 125,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 106,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.