"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku za lata 2007 – 2012 kwotę 2.761.395,70 PLN i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. W związku z tym, zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala kwotę w wysokości 6.219.631,80 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy. Dywidenda wynosi 0,45 zł na jedną akcję spółki" – czytamy w projektach uchwał.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 30 września, a dzień wypłaty dywidendy na 16 października.

Wcześniej rada nadzorcza Kino Polska pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę zysku netto za 2013 r. (3,56 mln zł) oraz zysków z lat ubiegłych (2,76 mln zł), co da wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.