Pierwsze posiedzenie rady nadzorczej Inventum TFI, powołanej przez akcjonariuszy 30 maja odbyło się 11 czerwca.

„Podczas kolejnych posiedzeń rady nadzorczej będziemy omawiać szczegółowo sytuację Towarzystwa na wszystkich płaszczyznach działania, m.in. wyniki finansowe, współpracę z dystrybutorami i komunikację z rynkiem. Członkowie rady nadzorczej wyrazili zgodnie wolę pełnej współpracy z zarządem na rzecz rozwoju spółki i budowy jej wartości. Jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo cenne wsparcie, biorąc pod uwagę olbrzymie doświadczenie jej członków na rynku kapitałowym oraz finansowym" – powiedziała prezes Inventum TFI Agnieszka Rachwalska, cytowana w komunikacie.

Inventum TFI odnotowało 1,65 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2014 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,52 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 2,74 mln zł rok wcześniej.

TFI zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r.

>>> Czytaj też: Maj miesiącem TFI. 80 proc. funduszy z dodatnim wynikiem