Maj był dla klientów funduszy inwestycyjnych zdecydowanie dobrym miesiącem. Dodatni wynik inwestycyjny uzyskało prawie 80 proc. z nich - wynika z danych zebranych przez firmę Expander Advisors.

Najwięcej powodów do zadowolenia mieli posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy, które specjalizują się w inwestycjach na zagranicznych giełdach. Przeciętna stopa zwrotu w tej grupie funduszy wyniosła ok. 3,7 proc. Wśród 65 sklasyfikowanych funduszy tego typu, pod kreską i to zazwyczaj nieznacznie, znalazły się zaledwie cztery.

Reszta zarobiła, a najwięcej fundusze akcji rosyjskich spółek. W minionych miesiącach właśnie w tej grupie najwięcej było stratnych funduszy - teraz nastąpiło wyraźne odbicie. - To odbicie na rosyjskiej giełdzie pozwoliło inwestującym tam funduszom zyskać w minionym miesiącu nawet ponad 10 proc. - zauważa Jarosław Sadowski, główny analityk oraz ekspert rynku finansowego firmy Expander Advisors.

Liderem wśród nich okazał się Quercus Rosja, który tylko w maju dał zarobić prawie 12,2 proc. Również dwucyfrowy dodatni wynik miał Investor Rosja, zaś rezultaty inwestycyjne funduszy Arka Prestiż Akcji Rosyjskich oraz ING Rosja EUR przekroczyły 9 proc. Najsłabszy w tej grupie Caspar Akcji Rosyjskich zarobił w minionym miesiącu prawie 8,7 proc.

- Krociowe zyski można było w maju również zarobić na giełdzie tureckiej i indyjskiej - mówi Sadowski. W pierwszym z tych przypadków przeciętna miesięczna stopa zwrotu przekroczyła w maju 8 proc. Numerem jeden był UniAkcje:Turcja, który miał prawie 9,5-procentową stopę zwrotu.

Maj do udanych będą mogli zaliczyć również posiadacze udziałów sektorowych funduszy akcji zagranicznych oraz mieszanych funduszy zagranicznych.

Przeciętna stopa zwrotu w pierwszym przypadku sięgnęła 1,8 proc., w drugim zaś prawie 1,7 proc. Na kolejnym miejscu w tego typu klasyfikacji znalazły się jeszcze jedne fundusze zagraniczne - dłużne. Średni wynik inwestycyjny w tej grupie wyniósł w maju 0,94 proc.

>>> PKO BP optymalizuje strukturę grupy, przejmie część Inteligo Financial Services

Mizeria na GPW

Na drugim biegunie znalazły się fundusze, które specjalizują się w inwestycjach na warszawskiej giełdzie. - Maj nie dał powodów do zadowolenia osobom inwestującym w fundusze akcji polskich. Zarówno uniwersalne fundusze akcji, jaki i MIŚ zakończyły miesiąc na niewielkim minusie - komentuje główny analityk Expandera. W pierwszym przypadku stopa zwrotu wyniosła minus 0,12 proc., w drugim - minus 0,06 proc.

Najsłabiej w tym gronie wypadły Eques Akcji, którego jednostki potaniały w maju o 3,6 proc. oraz Aviva Investors Małych Spółek - spadek o prawie 2,4 proc. i Millennium Dynamicznych Spółek - ujemna stopa zwrotu na poziomie 1,6 proc.

Na pochwały zasługują natomiast TFI Union Investments, Opera TFI oraz Investors TFI, bo to ich akcyjne fundusze inwestujące na GPW uzyskały, mimo niesprzyjających warunków, najlepsze rezultaty: UniKorona Akcje zarobił ponad 2,2 proc., Novo Akcji - blisko 2,3 proc., zaś Investor Akcji - prawie 3,3 proc.

Pierwsze z wymienionych wyżej towarzystw stało się w maju numerem jeden w comiesięcznym rankingu TFI przygotowywanym przez Expander oraz redakcję DGP. Kolejne miejsca zajęły Altus TFI oraz BPS TFI. Stawkę zamykają odpowiednio Metlife TFI, Inventum TFI oraz (na ostatnim miejscu) Superfund.

- Wydarzeniem, które będzie miało duży wpływ na czerwcowe wyniki funduszy dłuższych i tych inwestujących za granicą będzie czwartkowe posiedzenie EBC - zauważa Jarosław Sadowski. Według niego decyzja o luzowaniu polityki pieniężnej może się przełożyć na umocnienie złotego.

Złoty już teraz jest najmocniejszy w tym roku, a to wcale nie musi być koniec jego aprecjacji. To z kolei negatywnie przełoży się na wyniki funduszy zagranicznych nie zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym. - Jednocześnie oczekiwania dotyczące obniżenia stóp procentowych w strefie euro powodują napływ kapitałów na polski rynek obligacji, co może pozytywnie odbić się na wynikach funduszy dłużnych - dodaje główny analityk firmy Expander Advisors.

>>> Polecamy: Historyczny krok EBC. Stopy depozytowe na ujemnym poziomie