Europejski Bank Centralny ogłosił obniżenie stóp procentowych, które ma zapobiec pojawieniu się deflacji w Unii Europejskiej. Stopa depozytowa będzie ujemna, co oznacza, że za przechowywanie środków pieniężnych w EBC trzeba będzie płacić.

Stopa depozytowa EBC była dotychczas na poziomie zerowym, a więc obniżka wyniosła 10 punktów bazowych. Zostanie ona wprowadzona na koniec dzisiejszego dnia.

O tyle samo punktów obniżono stopę procentową podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu. Wyniesie ona po zmianie 0,15 proc. Stopa kredytu zostanie obniżona o 35 pb do poziomu 0,40 proc. Obie te obniżki wejdą w życie 11 czerwca.

Jak pisze Bloomberg, po ogłoszeniu tego kroku euro spadło do najniższego poziomu od czterech miesięcy. Od ostatniego posiedzenia EBC 8 maja kurs euro do dolara spadł o 1,7 proc., czego powodem były spekulacje o obniżce stóp. Oznacz to jednak również, że rynku przygotowywały się na tego rodzaju decyzję.

– Prawdopodobnie potrzebna byłaby dużo większa niespodzianka, żeby wywołać na rynku dużą i trwałą reakcję – stwierdził w rozmowie z agencją Bloomberg główny ekonomista Berenberg Bank w Londynie, Holger Schmieding. – Taką niespodziankę mogłoby stanowić ogłoszenie poważnego luzowania ilościowego. Wpłynęłoby to na rynek akcji i obligacji oraz osłabiłoby na jakiś czas euro o kilka centów. Ale sądzimy, że taki krok jest mało prawdopodobny.

>>> Czytaj również: Teoretyczna dyskusja o wprowadzaniu waluty europejskiej to sztuka dla sztuki

Historyczny zestaw środków w walce z ryzykiem deflacji

Mario Draghi ogłosił bezprecedensowy zestaw środków, które mają pomóc EBC w walce z ryzykiem wystąpienia deflacji w Europie.

Aby zapewnić dopływ kredytów do gospodarki, EBC zapowiedział otwarcie wartego 400 mld euro programu zachęt dla banków, które mają na celu zwiększania akcji kredytowej. Przedstawiciele EBC zaczynają też prace nad nowym planem skupowania aktywów.

W ramach nowego program, instytucje finansowe będą mogły we wrześniu i grudniu 2014 roku pożyczyć od EBC maksymalnie 7 proc. łącznej sumy pożyczek udzielonych sektorowi niefinansowemu, z wykluczeniem kredytów hipotecznych. Pierwsza tura tzw. ukierunkowanego LTRO (długoterminowe operacje refinansowe) potrwa do 2018 roku.

Druga tura programu potrwa od marca 2015 roku do czerwca 2016 roku. Banki będą mogły starać się o trzykrotność sumy, o którą zwiększą wartość kredytów dla sektora niefinansowego.

„Uważamy, że to wystarczający zestaw środków. Czy to na tym skończymy? Odpowiedź brzmi: nie” – powiedział Draghi podczas czwartkowej konferencji prasowej.

“Dostaliśmy nieco więcej niż się spodziewaliśmy” – mówi Grant Lewis, ekonomista Daiwa Capital Markets z Londynu. „Draghi wyciągnął z kapelusza kilka królików. Wydaje się, że to usatysfakcjonowało ludzi” – dodaje.

Analitycy X-Trade Brokers podkreślają, że skala działań banku jest ogromna. "Przyczyna takowych decyzji jest prosta: silna rewizja w dół ścieżki inflacyjnej. EBC obawia się ryzyka deflacji oraz stagnacji w gospodarce. W drugiej kolejności władze banku z pewnością chętniej by ujrzały kurs euro na dużo niższych poziomach" - piszą analitycy w raporcie.

EBC tnie prognozy wzrostu PKB strefy euro

Europejski Bank Centralny obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla strefy euro na ten rok, a podniósł - na rok przyszły, poinformował prezes EBC Mario Draghi. Obecnie EBC spodziewa się wzrostu o 1,0 proc. w tym roku (wobec 1,2 proc. oczekiwanego w marcu), o 1,7 proc. w 2015 r. (wobec odpowiednio: 1,5 proc.) i o 1,8 proc. w 2016 r. (wobec odpowiednio: 1,8 proc.).

"Ocena co do umiarkowanego ożywienia znajduje swoje odzwierciedlenie w czerwcowych projekcjach makroekonomicznych zespołu dla strefy euro, które przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 1,0 proc. w 2014 r., 1,7 proc. w 2015 r. i 1,8 proc. w 2016 r. W porównaniu z projekcjami z marca 2014, projekcja na 2014 r. została obniżona, a na 2015 rok - podniesiona" - powiedział Draghi podczas konferencji prasowej.

W 2013 r. PKB w strefie euro obniżył się o 0,4 proc. (po spadku o 0,7 proc. w 2012 r.).

Ceny będą rosły wolniej

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozy inflacji HICP dla strefy euro - do 0,7 proc. w 2014 r., 1,1 proc. w 2015 r. i 1,4 proc. w 2016 r., poinformował prezes EBC Mario Draghi. W ostatnim kwartale 2016 r. inflacja HICP ma wynieść 1,5 proc. rok do roku, dodał.

"W porównaniu do projekcji z marca 2014, projekcje dotyczące inflacji na 2014, 2015 i 2016 rok zostały obniżone. Należy podkreślić, że projekcje te są warunkowe, uzależnione od licznych czynników o charakterze technicznym, m.in. od kursów walut i cen ropy oraz że niepewność dotycząca każdej projekcji wzrasta wraz z wydłużeniem się jej horyzontu" - powiedział Draghi podczas konferencji prasowej.

W marcu EBC zakładał, że inflacja HICP wyniesie 1,0 proc. rok do roku w 2014 r., 1,3 proc. w 2015 r. i 1,5 proc. w 2016 r.

Eurostat podał w tym tygodniu, że zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w strefie euro szacowany jest w maju br. na 0,5 proc. rok do roku wobec 0,7 proc. w poprzednim miesiącu.

Polecamy: Teoretyczna dyskusja o wprowadzaniu waluty europejskiej to sztuka dla sztuki