Transakcja ma pozwolić spółce m.in. na umocnienie swojej pozycji na rynku spedycji morskiej i kolejowej w północnej Polsce.

"Przedmiotem umowy prywatyzacyjnej jest nabycie 24.553 udziałów BTDG o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki BTDG. Cena nabycia ww. udziałów BTDG wynosi 57,83 mln zł. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki zostanie ustalona wg ceny zakupu powiększonej o koszty transakcji" - czytamy w komunikacie.

Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki pozyskane z emisji akcji serii B oraz częściowo z emisji obligacji spółki, podano również.

"Nabycie udziałów stanowi realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w Prospekcie emisyjnym spółki (...). Nabycie udziałów BTDG nastąpiło w związku z zakończeniem procesu prywatyzacji BTDG prowadzonego w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia" - czytamy dalej.

Spółka informuje, że BTDG jest w pełni uniwersalnym terminalem drobnicy konwencjonalnej. Posiada dominującą pozycję w Polsce w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru. Port poprzez system wewnętrznych dróg, kołowych i kolejowych, jest doskonale skomunikowany z krajowym systemem transportowym.

Reklama

W ubiegłym roku BTDG, według wiedzy spółki, osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 63 mln zł, przy zysku EBITDA blisko 7 mln zł.

"W ocenie spółki nabycie udziałów pozwoli na dalszą ekspansję Grupy Kapitałowej OT Logistics, umocnienie swojej pozycji na rynku spedycji morskiej i kolejowej w północnej Polsce, a BTDG daje podstawy dalszego rozwoju prowadzonej działalności" - podkreślono w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie Niemiec środkowo-wschodnich (ponad 50% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy w lipcu 2013 r.