"Obecnie mamy 4 wstępne porozumienia dotyczące stworzenia joint venture, podpisane z tymi spółkami. Nasza inwestycja w każdy z projektów szacowana jest na 1-1,5 mln USD. Jest to wstępny kapitał na wsparcie aplikacji w celu pozyskania unijnych grantów. Ostateczne umowy powinny być podpisane jak jeszcze przed końcem lata. Obecnie jestem odpowiedzialny za pozyskiwanie licencji lub technologii od spółek z Ameryki Północnej, które mogłyby być dalej rozwijane i komercjalizowane w Polsce i Europie. Pracujemy nad kolejnym joint venture, naszym celem jest 4-5 takich projektów rocznie" - powiedział ISBnews Waldman.

Według jego słów, Astoria obecnie koncentruje się na sektorach ochrony zdrowia i "czystych energii", ale nie wyklucza oportunistycznych inwestycji w innych branżach.

"Oceniamy, że sektory medyczny i 'cleantech' są zdecydowanie za mało reprezentowane na warszawskiej giełdzie, a oferują wyjątkowy potencjał dla inwestorów. Jest wiele zaawansowanych technologii i farmaceutyków, które zostały z sukcesem skomercjalizowane lub zatwierdzone w Północnej Ameryce, a które mogłyby odnieść korzyści z chociażby działalności badawczej, czy rozwojowej w Polsce, a także realizować ekspansję z Polski na całą Europę" - podkreślił dyrektor inwestycyjny Astorii.

W efekcie fundusz chce zakładać joint venture, w których miałby udział uzależniony od poziomu wsparcia i zaangażowania finansowego potrzebnego do komercjalizacji danej technologii.

>>> Czytaj też: HydroPhi z USA wprowadzi swoją spółkę na NewConnect przez odwrotne przejęcie

"Astoria zapewnia swoim spółkom portfelowym kapitał inwestycyjny, a następnie lewaruje projekt przez granty unijne lub strategiczne partnerstwa z kluczowymi partnerami branżowymi. Ponadto poprzez swoją globalną sieć jesteśmy w stanie pozyskiwać dla naszych spółek kapitał, czy to na GPW czy głównych rynkach amerykańskich jak NYSE, czy Nasdaq" - dodał Waldman.

Jednym z przykładów licencji jest spółka Milestone Ophthalmic, gdzie Astoria weszła w joint venture mające na celu komercjalizację technologii spółki Milestone Scientific zastrzyków poprzez ciało szkliste oka. Inną licencją jest HydroPhi Technologies Europe, które będzie posiadała prawa do technologii systemów produkcji paliwa wodorowego wykorzystujących elektrolizę wody na terenie Europy.

Wcześniej CEO Hydrophi Technology Group Inc Roger Slotkin w wywiadzie dla ISBnews informował, że firma chce założyć spółkę zależną w Polsce i wprowadzić ją na NewConnect na zasadzie odwróconego przejęcia podmiotu notowanego na tym rynku.

Z kolei CEO notowanego na rynku Nasdaq Perma Fix Environmental Services dr. Louis Centofanti wskazywał wcześniej również w rozmowie z ISBnews, że notowana na NewConnect spółka zależna Perma Fix Medical liczy na przejście na rynek główny GPW pod koniec bieżącego roku. Astoria jest zaangażowana w oba przedsięwzięcia.

"Nasze plany zakładają notowanie wszystkich naszych joint ventures na rynku głównym warszawskiej giełdy, a długoterminowa wizja obejmuje selektywny wybór projektów z technologiami, które mają już udowodniły swoje możliwości, a jednocześnie mają duży potencjał do ekspansji rynkowej i wysokich zwrotów z inwestycji" - wskazał dyrektor inwestycyjny Astorii.

W 2013 roku Astoria Capital zwiększyła przychody o 404% do 22,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,2 mln zł wobec straty na poziomie 7,7 mln zł rok wcześniej. Na koniec ub.r. wartość księgowa spółki sięgnęła 39 mln zł, 9,95 zł na akcję.

"Patrząc na projekty, które realizujemy, uważam, że wycena spółki jest znacząco niedoszacowana, zwłaszcza że wciąż nie zaczęliśmy nawet rozpoznawać wartości z naszych północno-amerykańskich licencji, które w mojej ocenie mają ogromny potencjał" - stwierdził dyrektor inwestycyjny funduszu, który posiada 20-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych, branży M&A i licencjonowaniu technologii.

Astoria Capital jest notowaną na NewConnect spółką inwestycyjną działającą w segmencie małych i średnich spółek. Wchodzi w skład grupy WDM.