Sigma Cubed Inc. oszacowała, że San Leon może uzyskać komercyjny przepływ gazu łupkowego w odwiercie Lewino-1G2 na poziomie 200-400 tys. stóp sześc., tj. 5,66-11,33 tys. m sześc. dziennie.

- Z prognozami rzędu 200-400 tys. stóp sześc. dziennie, San Leon Energy określiło ten projekt jako dotychczas najbardziej udane szczelinowanie pionowe - czytamy w komunikacie.

Dla porównania, w USA dzienne wydobycie gazu łupkowego z jednego odwiertu wynosiło w pierwszych miesiącach eksploatacji od 19 do 41 tys. m sześc., osiągając docelowo poziom od 32 do 72 tys. m sześc. W Australii z kolei jeszcze więcej – od 70 do 74 tys. m sześc.

Firma Sigma3 przeprowadziła analizy w ramach zespołu kierowanego przez United Oilfield Services (UOS).

Reklama

Pod koniec stycznia br. San Leon Energy Plc informował, że zakończył testy odwiertu Lewino-1G2 na koncesji Gdańsk-W i osiągnął wyniki, które pozwalają na rozpoczęcie odwiertu poziomego i wielostopniowej frakcji "w najbliższej przyszłości".

W połowie 2013 r. San Leon przejął 100 proc. udziałów Talisman Polska z aktywami wartymi ok. 10 mln USD, a także udziały w 3 koncesjach poszukiwawczych gazu łupkowego: Gdańsk W, Szczawno i Braniewo S.

Rewolucja łupkowa to fakt. Największy terminal naftowy w USA myśli o eksporcie ropy. Czytaj tutaj o nowych perspektywach dla światowej energetyki.