mBank

mBank odnotował 324,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2014 r. wobec 337,77 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wzrost dochodów o 12,2% w skali roku, głównie z działalności podstawowej pozwolił mBankowi obniżyć wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do poziomu 44,7% na koniec I półrocza 2014 r. wobec 46,5% rok wcześniej, poinformował bank.>>>>

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w grupie mBanku w I poł. br. wyniosły 245,3 mln zł wobec 187,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost tj. 31,1%, poinformował bank.>>>>

Jeżeli tendencja wzrostu przychodów z pierwszych 6 miesięcy zostanie utrzymana w II półroczu, to jest szansa, że skonsolidowany zysk netto mBanku sięgnie ok. 1,3 mld zł w całym 2014 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Cezarego Stypułkowskiego.>>>>

Reklama

PTI

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) dokonało przydziału 2-letnich obligacji serii D o wartości 4 mln zł, podała spółka. "Zarząd emitenta stwierdza, iż emisja obligacji serii D doszła do skutku. Zapisy na obligacje serii D dokonało 20 osób fizycznych i 2 osoby prawne.Wartość nominalna emisji obligacji serii D wynosi 4.000 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Pekabex

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (CNP), podał Urząd. Wniosek wpłynął 28 lipca, sprawa jest w toku, czytamy na stronie internetowej UOKiK.

KGHM, Tauron

KGHM Polska Miedź żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Tauron Polska Energia, na którym mają zostań przeprowadzone wybory uzupełniające do rady nadzorczej Tauronu, podał Tauron. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał 66% z 488 mieszkań dostępnych na osiedlu Sakura w Warszawie, podała spółka. W ofercie dostępne są jeszcze mieszkania z III i IV etapu, których oddanie do użytku planowane jest odpowiednio na I i IV kwartał 2015 roku. "Możemy śmiało powiedzieć, że Sakura jest obecnie naszą flagową inwestycją w Warszawie cieszącą się dużym zainteresowaniem. Dwa pierwsze etapy są wyprzedane, w trzecim nabywców znalazła już ponad połowa mieszkań, a w czwartym, wprowadzonym do oferty zaledwie w kwietniu, sprzedaliśmy ok. jedną piątą lokali. Czwarty i zarazem ostatni etap osiedla jest szczególnie interesujący, ponieważ dostępne są w nim mieszkania z widokiem na tor wyścigów konnych" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

ZUE

ZUE zawarł z mBank umowę współpracy w zakresie korzystania z produktów i usług banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności, poinformowała spółka. Umowa dotyczy gwarancji oraz kredytów obrotowych o łącznej wartości do 70 mln zł.

PEP

Bank Ochrony Środowiska zawarł ze spółką Grupa PEP - Farma Wiatrowa 4 umowę na 238 mln zł kredytu inwestycyjnego na finansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW oraz umowę kredytu VAT na kwotę 25 mln zł, podał bank.

J.W. Construction

Jeśli kurs J.W. Construction Holding będzie pozostawał na "niechlubnie" niskim poziomie, główny akcjonariusz dewelopera Józef Wojciechowski poinformował agencję ISBnews, że nie wyklucza ogłoszenia wezwania. Koncentruje się na Polsce i planuje sprzedaż gruntów za granicą. >>>>

CCC

Inbap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych podpisał równolegle pięć umów najmu z siecią obuwniczą CCC na salony w swoich nowopowstających obiektach ulokowanych na terenie całego kraju, podał FIZ. "Galeria Stela w Cieszynie wzbogaci się o salon CCC o powierzchni ponad 650 m2, w Centrum Handlowym Rywal w Białej Podlaskiej najemca otworzy sklep o powierzchni 380 m2, Centrum Handlowe Liwa w Kwidzynie zagospodaruje przestrzeń liczącą 562 m2, a w obiektach INBAG w Bartoszycach oraz w INBAG w Szamotułach powstaną salony o wielkości 420 m2 i 450 m2. Łączna wartość wynajętej przestrzeni to niemalże 2,5 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł umowę zlecenia z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak na wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Kozienice, podała spółka. Wartość zlecenia wynosi 53,5 mln zł netto. "Zadanie realizowane będzie od sierpnia 2014 r. do lutego 2016 r. Umowa wchodzi w życie tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez generalnego wykonawcę, jakim jest spółka akceptacji treści umowy przez zleceniodawcę tj. Enea Wytwarzanie i zaakceptowania zleceniobiorcy przez Enea Wytwarzanie jako podwykonawcę robót" - czytamy w komunikacie.

International Personal Finance, Provident Polska

Zysk brutto Provident Polska wyniósł ok. 148,2 mln zł (28,5 mln GBP) w I poł. 2014 r., co oznacza wzrost o 23% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Paged

Grupa Paged przeprowadziła emisję 3- i 4-letnich obligacji, pozyskując łącznie 70 mln zł, poinformował prezes Daniel Mzyk. Środki mają sfinansować inwestycje, w tym rozbudowę mocy produkcyjnych w segmencie sklejki oraz potencjalne przejęcie. >>>>

PKP Cargo

W czerwcu 2014 r. ilość przewiezionej masy przez PKP Cargo spadła 0,02%, podała spółka. Natomiast w I półroczu br. udział spółki pod względem masy spadł r/r o 1,17 punktu procentowego, natomiast pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 3,05 punktu procentowego. Mimo to Grupa pozostaje liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawiązało na dzień 30 czerwca 2014 roku odpisy aktualizujące oraz spisało w koszty wydatków, dotyczących majątku produkcyjnego, środków trwałych w budowie oraz zapasów gazu, które łącznie pomniejszą wynik operacyjny Grupy w II kw. 2014 roku o ok. 636 mln zł, podała spółka. >>>>