Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,24 mln zł wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,27 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 31,09 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 6,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,47 mln zł w porównaniu z 69,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 6,50 mln zł straty rok wcześniej.

PEP specjalizuje się w rozwoju, wdrażaniu i zarządzaniu projektami w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji paliw energetycznych. Obiekty zarządzane przez spółkę wytwarzają obecnie ponad 8% energii odnawialnej w kraju uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r.

>>> Czytaj też: Spółka zależna PEP zawarła umowy związane z farmą wiatrową warte 217 mln zł