Zysk operacyjny wyniósł 16,85 mln zł wobec 53,37 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 701,75 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 829,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2014 r. wyniósł 5,75 mln zł wobec 50,61 mln zł straty rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych.