Polimex-Mostostal zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz Molina sp. z o.o. 5 S.K.A. nieruchomości w Szczecinie o łącznej wartości 3,81 mln zł brutto, podał Polimex.

"Podpisanie umowy warunkowej jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której spółka informowała w raporcie (...) dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenia finansowego" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umów są: nieruchomość gruntowa położona w województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie, dzielnicy Dąbie, przy ulicy Pomorskiej 34 oraz stanowiące odrębne nieruchomości budynek biurowy i budynek niemieszkalny, a także nieruchomość gruntowa przy ulicy Pomorskiej 34C i 35 oraz stanowiące odrębne nieruchomości budynki biurowy i magazynowy.

Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu się warunków przewidzianych w umowie, m.in. uzyskaniu finansowania w efekcie którego kupujący uzyska środki na zapłatę określonej w umowie warunkowej ceny i zawarcia w formie pisemnej umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa nabycia przedmiotów umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym, podano również.

W sierpniu wiceprezes Polimeksu-Mostostal Joanna Makowiecka-Gaca powiedziała agencji ISBnews, że spółka zakończyła restrukturyzację finansową i rozpoczyna odbudowę wartości spółki, a pierwszym krokiem na tej drodze jest osiągnięcie rentowności operacyjnej w 2015 r. Według niej, spółka nadal będzie sprzedawać aktywa grupy, by ostatecznie zostać holdingiem projektowo-wykonawczym specjalizującym się w świadczeniu usług w energetyce i petrochemii.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.