Inwestowanie na Mazowszu będzie dla firm najmniej opłacalne. Na największe benefisy mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy swe projekty ulokują w Polsce Wschodniej.

To oznacza, że firmy otrzymają mniej więcej co czwarte euro. – Największe szanse na wsparcie będą mieli przedsiębiorcy, którzy zaplanowali prace badawczo rozwojowe i inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami – mówi Łukasz Małecki, kierownik zespołu, Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – To specjalizacje, których wymagała od nas Komisja Europejska. Mają one wyróżniać nasz kraj – dodaje.

Polska wybrała 18 krajowych inteligentnych specjalizacji, które podzieliła na 5 działów:

Zdrowe społeczeństwo

  • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
  • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych
  • Wytwarzanie produktów leczniczych
Reklama

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

  • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
  • Zdrowa żywność
  • Biotechnologie procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Zrównoważona energetyka

7. Wysokosprawne niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Surowce naturalne i gospodarka odpadami

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wykorzystania ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetwarzania oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów Technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały
Więcej na ten temat możesz znaleźć tutaj.

Inteligentne specjalizacje

Warto dobrze poznać inteligentne specjalizacje, zarówno krajowe jak i regionalne i pomyśleć nawet o zmianie lub rozszerzeniu swojej działalności. Tym bardziej, że jest jeszcze czas. Obecnie do negocjacji swoich programów regionalnych z Komisją Europejską przystąpili marszałkowie. KE chce je zakończyć w listopadzie, jeszcze przed wyborami. Później wróci do negocjacji programów krajowych w tym najistotniejszego dla przedsiębiorców programu Inteligentny Rozwój, który w lipcu odesłała MIR z poprawkami. – W konsekwencji bardzo optymistycznie można założyć, że pierwsze konkursy wystartują już w grudniu, jednak realnie w pierwszej połowie 2015 r. – mówi Łukasz Małecki.

PO IR będzie miał budżet 8,6 mld euro i niemal w całości przeznaczony zostanie na wsparcie firm. Jedynie 12 proc. z tej puli ma zasilić instytuty naukowe. 40 proc. z puli programu zarezerwowano np. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsparcie ich prac badawczo-rozwojowych. To tak zwana pierwsza oś priorytetowa. W jej ramach to firmy będą otrzymywały dotacje aby przeprowadzić samodzielnie, lub zamówić w ośrodkach badawczych, instytutach naukowych niezbędne prace badawcze i rozwojowe, konieczne do wdrożenia nowego produktu, usługi, urządzenia czy rozwiązania.

- Ponieważ teraz celem będzie wspieranie przedsiębiorców na każdym etapie ich rozwoju, dlatego planujemy przyznawanie nie tylko dotacji, ale i zaangażowanie funduszy seed, aniaołów biznesu i funduszy venture capital. Oni również będą dostawali dotacje na finansowanie MSP, szczególnie na etapie wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych – podkreśla Marta Mioduszewska, naczelnik departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych MIR.

Promowanie inteligentnych specjalizacji, finansowanie pomocą bezzwrotną przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, a zwrotna i przez inwestycje funduszy podwyższonego ryzyka procesu wdrożenia ich wyników, to najważniejsze zmiany jakich w porównaniu z latami 2007 – 2014 mogą teraz oczekiwać przedsiębiorcy.

>>> Polecamy: Zachodnia gospodarka pełza. Prognozy wzrostu gospodarczego fatalne

Szybkie wdrażanie pomysłów

Na sygnał o zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską już czeka np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który program – szybka ścieżka B+R, ma już przetestowany i gotowy. W jego ramach nie planuje konkursów, a nabór ciągły. Co oznacza, że przedsiębiorca, który będzie miał gotowy pomysł, będzie mógł natychmiast składać wniosek. Odpowiedź o tym, czy otrzyma na realizację dotacje czy nie, dostanie najpóźniej w ciągu 90 dni. Na tym właśnie ma polegać szybkość tej ścieżki.

- Zasadę przyznawania wsparcia będzie taka, że na inwestycje największe, a zarazem najbardziej ryzykowne, wymagające skomplikowanych i niepewnych jeśli chodzi o rezultaty, prac badawczo-rozwojowych, będą dotacje w ramach programów krajowych. Na mniejsze i mniej ryzykowne projekty wsparcie z programów regionalnych – wyjaśnia Łukasz Małecki.

To oznacza, że do przyszłego roku przedsiębiorcy mają też czas na podjęcie decyzji w jakim regionie umieścić swoja inwestycję (przy przyznawaniu dotacji będzie liczyło się miejsce inwestycji, a nie adres siedziby firmy). – W porównaniu z latami 2007 – 2013 r. znacząco spadły w województwach maksymalne wysokości dotacji w stosunku do wartości całej inwestycji. Nie dotyczy to tylko regionów Polski Wschodniej, gdzie wsparcie z UE dla dużej firmy nadal może wynieść 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla średnich 10 proc. i małych 20 proc. więcej – wyjaśnia Szymon Żółciński, partner firmy konsultingowej Credo Taxand.

Dla przykładu duża firma w Łódzki mogła w poprzedniej perspektywie otrzymać 50 proc. wparcie, teraz 35 proc. Średnie firmy w obydwu przypadkach o 10 proc., a małe o 20 proc. wyższe. W konsekwencji obecnie najmniej konkurencyjne będzie Mazowsze, gdzie będą obowiązywały najniższe stawki dotacji. Czyli jeśli pzredsiebiorca planuje swój rozwój w oparciu o dotacje, to raczej powinien poszukać bardziej atrakcyjnego pod tym względem regionu.

>>> Czytaj też: Polska zmienia strategię inwestycyjną. Więcej środków na rozwój technologii

Porównanie budżetów dla Polski z UE w mld euro / Forsal.pl