"Dzięki zaangażowaniu ARP Polimex wychodzi na prostą. Zakończył restrukturyzację finansową, która z kolei daje początek do głębokich zmian na poziomie operacyjnym. Założenia do opracowywanego przez spółkę biznes planu przewidują, że w 2015 r. zacznie generować dodatnie wyniki na poziomie operacyjnym" - powiedział Baniak, cytowany w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP).

"Inwestycja ARP w Polimex ma charakter długoterminowy, ale daje możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu już w perspektywie średniookresowej" - dodał wiceminister.

Wczoraj Polimex-Mostostal podał, że w ramach zamknięcia III etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego dokonał konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy. Banki udostępniły nową linię gwarancyjną na 60 mln zł spółkom segmentowym Energetyka i Petrochemia, a Polimex objął w nich podwyższoną wartość udziałów. W związku z m.in. dokonaniem konwersji wierzytelności wierzycieli finansowych na kapitał zakładowy spółki zostały spełnione wszelkie zdarzenia warunkujące opłacenie przez inwestorów nowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł. Opłacenie i emisja nowych obligacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych. Według wcześniejszych informacji, ARP ma objąć obligacje Polimeksu.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Polimex: Wszystkie warunki zamknięcia III etapu restrukturyzacji są spełnione