Oferta publiczna producenta detektorów podczerwieni Vigo System o szacunkowej wartości 65,7 mln zł rozpocznie się dziś od budowy księgi popytu, która potrwa do 30 października, podała spółka. Maksymalna cena emisyjna została ustalona na 220 zł za akcję.

Według komunikatu, ostateczna cena emisyjna opublikowana zostanie do 31 października, a zapisy potrwają od 3 do 7 listopada. Inwestorom zaoferowanych zostanie łącznie 298,7 tys. akcji, w tym 35 tys. akcji nowej emisji, co oznacza, że wartość oferty wynieść może 65,7 mln zł.

Oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Inwestycyjny Investors, współoferującym zaś Alior Bank.

"Środki z emisji akcji przeznaczymy na rozbudowę laboratorium MBE, czyli projekt, który realizujemy wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną, a także na prace badawczo-rozwojowe nad systemami termowizyjnymi oraz rozwojem detektorów wytwarzanych przy wykorzystaniu technologii MBE" - powiedział prezes Vigo System Mirosław Grudzień, cytowany w komunikacie.

MBE (Molecular Beam Epitaxy, epitaksja z wiązek molekularnych) to technologia wytwarzania warstw półprzewodnikowych polegająca na osadzaniu kolejnych, atomowej grubości warstw materiału na podłożu krystalicznym przez parowanie w bardzo wysokiej próżni pierwiastków z komórek efuzyjnych. Detektory wytwarzane w technologii MBE uzupełnią ofertę detektorów z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego sprzedawanych dziś przez VIGO System w zastosowaniach, gdzie konieczne jest zapewnienie m.in. wyższej odporności na trudne warunki eksploatacji i wysoką jednorodność parametrów detektorów wieloelementowych.

"Dzięki uruchomieniu produkcji detektorów z użyciem technologii MBE staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla sektora obronnego. Nowy rodzaj detektorów może znaleźć zastosowanie chociażby w produkcji niektórych typów macierzy detektorów do budowy obserwacyjnych urządzeń termowizyjnych, wykorzystywanych w technice wojskowej, przede wszystkim w dronach czy wozach bojowych. Biorąc pod uwagę zarówno obecne zapotrzebowanie jak i potencjał wzrostu sektor wojskowy to niewątpliwie najbardziej perspektywiczny z obszarów, w którym detektory VIGO System znajdują zastosowanie" - dodał prezes Vigo.

W ubiegłym roku Vigo System osiągnęło 20,6 mln zł przychodów ze sprzedaży przy wyniku EBITDA na poziomie 8,4 mln zł i zysku netto w wysokości 6,9 mln zł. Po I półroczu 2014 r. było to odpowiednio 11,1 mln zł, 4,8 mln zł i 3,9 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. marża netto wyniosła 36 proc., marża EBITDA 43% a ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) 42%.

Vigo System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje obecnie czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty Vigo System znajdują zastosowanie m.in. w sektorze obronnym, przemyśle, ochronie środowiska czy medycynie. Są także wykorzystywane w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej. Znaczącym partnerem biznesowym spółki z Ożarowa Mazowieckiego są firmy z sektora obronnego.

Detektory Vigo są wykorzystywane w diagnostyce medycznej, w tym w wysoce zaawansowanej diagnostyce onkologicznej. O ich zaawansowaniu technologicznym świadczy fakt, iż sprawdzają się nie tylko na naszej planecie. Detektory opracowane i wyprodukowane przez zmierzającą na warszawską giełdę spółkę pracują na pokładzie łazika Curiosity, zbudowanego na potrzeby misji marsjańskiej NASA.