Jednocześnie Agencja potwierdziła rating siły finansowej banku (BSFR) na poziomie D-, który jest ekwiwalentem Ba3 w nowej siatce ratingowej (BCA – baseline credit assesment), zmieniając jego perspektywę ze stabilnej na negatywną.

Agencja podała, iż zmiana perspektywy związana jest w wyzwaniami, jakie stoją przed bankiem w zakresie jakości aktywów oraz rentowności wobec ryzyk związanych ze wzrostem gospodarczym w Polsce w kontekście wyraźnego spowolnienia powiązanych gospodarek europejskich.

Jednocześnie Moody's dodał, że ratingi depozytowe Getin Noble Banku (bez zmian) odzwierciedlają obecną ocenę agencji co do prawdopodobieństwa wsparcia systemowego bazującą na szerokiej, ogólnokrajowej sieci detalicznej i istotnym udziale banku w rynku kredytów (5.5%) oraz depozytów (6.2%).

Getin Noble Bank jest drugim największym bankiem z większościowym polskim kapitałem, świadczącym usługi bankowości uniwersalnej (pod marką Getin Bank) oraz private banking (pod marką Noble Bank). Z usług Getin Noble Banku korzysta ponad 2,2 mln klientów, a produkty dostępne są w ponad 550 oddziałach własnych i franczyzowych oraz w sieci pośredników. Aktywa razem banku wyniosły 63,62 mld zł na koniec 2013 r. wobec 58,48 mld na koniec 2012 r.