Pierwotna oferta publiczna do 3.160.000 istniejących akcji zwykłych serii A Skarbiec Holding rozpocznie się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 4 listopada. Przy cenie maksymalnej akcji na poziomie 44 zł, wartość oferty sięgnie 139 mln zł, wynika z prospektu emisyjnego.

Przedmiotem oferty publicznej jest sprzedaż do 3.160.000 akcji zwykłych serii A spółki Skarbiec Holding S.A., o wartości nominalnej 0,80 zł każda, stanowiących 46,3% udziału w kapitale spółki. Cena maksymalna została ustalona na 44 zł jedną akcję oferowaną. Przy cenie maksymalnej, wartość oferty wynosi ponad 139 mln zł, podano w prospekcie.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 27 października i potrwają do 3 listopada. Do 5 listopada, do godz. 9:00 zostanie ustalona cena emisyjna akcji. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach od 5 do 7 listopada. Przydział akcji jest planowany do 12 listopada. Debiut i pierwszy dzień notowań akcji spółki Skarbiec Holding jest planowany na drugą połowę listopada bieżącego roku.

Akcjonariuszem sprzedającym jest spółka Skarbiec Holding Limited, która posiada 94,6% udziału w kapitale i głosach na WZ spółki Skarbiec Holding S.A. Pozostałe 5,4% akcji należy do zarządu i kluczowych pracowników Grupy Skarbiec Holding.

"W przypadku objęcia przez nowych inwestorów wszystkich akcji oferowanych w ramach oferty publicznej, udział głównego akcjonariusza (Skarbiec Holding Limited) zmniejszy się do 48,3% udziału w kapitale i głosach na WZ spółki. Nowi akcjonariusze będą posiadali akcje dające 46,3% udziału w kapitale i głosach na walnym spółki. Akcje będące w posiadaniu pracowników spółki nie są objęte ofertą i ich udział w kapitale i głosach na WZ pozostanie taki sam jak przed ofertą" - podała spółka.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.

Celem oferty publicznej akcji spółki Skarbiec Holding jest sprzedaż części udziałów należących do głównego akcjonariusza - Skarbiec Holding Limited, kontrolowanego przez fundusz Polish Enterprise Fund V L.P, którego doradcą jest Enterprise Investors. Oferta obejmuje tylko istniejące akcje.

"Polish Enterprise Fund V jest inwestorem w Skarbcu od 2007 roku. W tym czasie, dzięki wspólnej pracy z zarządem, spółka poprawiła wyniki, znacząco rozwinęła sieć dystrybucji oraz umocniła swoją pozycję na bardzo szybko rosnącym rynku funduszy inwestycyjnych. Chcemy, by po debiucie Skarbiec Holding Limited nadal posiadał istotny pakiet akcji spółki i pozostał w niej jeszcze przez jakiś czas. Wierzymy, że zarówno rynek kapitałowy, jak i fundusze inwestycyjne mają przed sobą bardzo dobre perspektywy. W naszej ocenie potencjał dalszego rozwoju Skarbca jest bardzo obiecujący dla inwestorów - powiedział partner zarządzający w Enterprise Investors Dariusz Prończuk, cytowany w komunikacie.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Dziś Skarbiec TFI zarządza 45 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości ponad 15 mld zł. Na rynku krajowym, Skarbiec TFI, zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.