"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 31 października 2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia Akcji Lietuvos Draudimas AB na podstawie umowy sprzedaży akcji w spółce Lietuvos Draudimas AB zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r. pomiędzy Royal & Sun Alliance Insurance plc, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w Anglii i Walii z siedzibą w West Sussex, Wielka Brytania jako sprzedawcą i PZU SA jako kupującym" - głosi komunikat.

Na podstawie umowy sprzedaży akcji, PZU nabyło od RSA 805.432 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 50,00 litów każda, stanowiących 99,97 proc. kapitału zakładowego Lietuvos Draudimas AB i upoważniających do 99,97 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Lietuvos Draudimas AB, podano również.

Płatność za akcje wyniosła finalnie 191.011.780 euro, po wyrównaniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto.

Trzy tygodnie temu PZU poinformowało, że uzyskało zgodę litewskiego organu antymonopolowego na nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB od Royal & Sun Alliance Insurance plc, co oznacza, że spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające tę transakcję.

Na początku października członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski informował, że PZU oczekuje, iż 31 października sfinalizuje transakcję przejęcia Lietuvos Draudimas.

Pod koniec lipca PZU uzyskało zgodę Banku Litwy na nabycie akcji Lietuvos Draudimas AB.

Grupa PZU informowała w drugiej połowie kwietnia, że podpisała z Royal & Sun Alliance Insurance plc umowy zakupu trzech ubezpieczycieli działających w krajach bałtyckich za łączną kwotę 258 mln euro, podała spółka. Grupa ma zapłacić ok. 180 mln euro za Lietuvos Draudimas AB, ok. 48 mln euro za AAS Balta i ok. 30 mln euro za estoński oddział Codan Forsikring A/S.

>>> Czytaj też: PZU przejął 100 proc. akcji w Link4