Do końca roku Protektor chce podpisać przedwstępną umowę sprzedaż nieruchomości w Lublinie inwestorowi z Indii.

"Koncentrujemy się na realnym generowaniu gotówki oraz ciągłej poprawie rentowności, nawet kosztem rezygnacji z części sprzedaży, jeśli nie przynosi ona zakładanej marży. W tym roku przykładowo nasza spółka zależna Abeba GmbH zrezygnowała z takiego rocznego projektu na rynku niemieckim o wartości 700 tys. euro, a decyzja ta przełożyła się między innymi częściowo na obraz przychodów, gdyż ubytek ten nie został w całości uzupełniony przez dynamicznie rosnące obroty realizowane na nowym obuwiu wprowadzonym na rynek w poprzednim roku" - powiedział Skrzyński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że na chwilę obecna miks produktowy spółki jest bardziej rentowny, głównie dzięki inwestycjom w nowe modele butów i ich komercjalizację.

"Bardzo cieszy nas fakt, że po raz pierwszy od wielu kwartałów wypracowaliśmy w Lublinie dodatnie wyniki w samym trzecim kwartale, dzięki uzyskaniu miksu produktów na rynku lokalnym ze znaczącą przewagą obuwia ciężkiego. Stopniowy wzrost zamówień z rynku polskiego powoduje, że - przy obecnie posiadanych mocach produkcyjnych - pracujemy tu do 6 dni w tygodniu w większości w układzie dwuzmianowym" - podkreślił.

Prezes poinformował, że Protektor negocjuje nową lokalizację zakładu na terenie strefy ekonomicznej obok Lublina, co w perspektywie kolejnych 15 miesięcy wpłynie pozytywnie nie tylko na dalsze wzrosty generowanych zysków i trwałe urentownienie produkcji w Polsce, ale też pozwoli spółce zdywersyfikować geografię produkcji.

Reklama

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. grupa Protektor wypracowała zysk netto wysokości ponad 5,1 mln zł - o 14 % w skali roku. Rentowność netto poprawiła się w tym czasie do 6,5% wobec 5,5% rok wcześniej.

Zysk EBITDA wzrósł o 2,7% r/r do 11,02 mln zł, zaś rentowność EBITDA wzrosła do 14% w I-III kw. wobec 13,2% rok wcześniej.

Przychody wyniosły 78,93 mln zł i były niższe o 3% w skali roku.

Prezes poinformował, że Protektor generuje bardzo dobre przepływy operacyjne, co jest jednym z powodów, że w bilansie spółki na koniec trzeciego kwartału pojawiła się gotówka netto czyli jej bezwzględny poziom przewyższa zobowiązania finansowe.

Gotówka w kasie na koniec września wynosiła 8,3 mln zł, co oznacza wzrost o 77% r/r., zaś zadłużenie odsetkowe spadło do 6,8 mln zł, tj. o 46% w skali roku.

Protektor podał, że proces sprzedaży lubelskiej nieruchomości jest w toku. Opóźnienie w stosunku do wcześniej zakomunikowanego harmonogramu wynika z przyczyn administracyjnych i proceduralnych, ponieważ nabywcą jest nierezydent Unii Europejskiej. Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości został wstępnie ustalony na 31 grudnia 2014 r.

"Inwestor z Indii, który otrzymał po ponad 2 miesiącach opinię MSW, co do możliwości nabycia naszej nieruchomości, dopełnia ostatnich formalności pobytowych i administracyjnych w kraju swojego pochodzenia. Po otrzymaniu zadatku i podpisaniu notarialnej umowy przedwstępnej spółka poinformuje rynek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Limit czasowy, co do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości został wstępnie ustalony na 31 grudnia 2014 r." - podała spółka.

Obecnie w skład grupy kapitałowej Protektor wchodzą spółki: Protektor S.A.(Polska), Abeba Specialschuh-Ausstatter GmbH (Niemcy) oraz Inform Brill GmbH (Niemcy). Grupa posiada 3 zakłady produkujące obuwie: 1 w Polsce oraz 2 w Mołdawii.