Wand Dental Inc. - firma medyczna, która rozwija sterowane komputerowo systemy iniekcji do zastosowań w stomatologii - planuje pozyskać kapitał w wysokości ok. 10,1-10,2 mln zł (ok. 3 mln USD) poprzez emisję do 750 tys. akcji zwykłych w ramach oferty publicznej, poinformował prezes Wand Dental Inc. Gian Domenico Trombetta. Po przeprowadzonej ofercie, akcje spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynek NewConnect.

"Niedawno wprowadziliśmy szereg nowych inicjatyw marketingowych, które naszym zdaniem pomogą umocnić pozycję na rynkach, na których sprzedajemy swoje produkty, a także szybko wejść na nowe rynki na całym świecie. Emisja akcji będzie ważnym katalizatorem przyspieszenia dynamicznego rozwoju. Nasze urządzenie Wand STA (ang. Single Tooth Anesthesia) jest unikatowe w zakresie dokonywania bezbolesnych wstrzyknięć, gdyż nie powoduje znieczulenia okolic policzków, ust czy języka, a jedynie umożliwia znieczulenie pojedynczego zęba. O atrakcyjności urządzenia świadczy zwiększona rozpoznawalność i stopniowe zwiększanie się udziałów spółki na rynku światowym" - powiedział Trombetta, cytowany w komunikacie.

Wand Dental, Inc. planuje wyemitować do 750 tys. akcji zwykłych w ramach oferty publicznej po cenie emisyjnej 13,50 zł za akcję (czyli ok. 4 USD za akcję). Maksymalna wartość oferty może wynieść ok. 10,1 – 10,2 mln zł, czyli ok. 3 mln USD. Minimalna wartość subskrypcji wynosi 10 tys. zł.

Celem oferty jest pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego, który umożliwi spółce rozszerzenie kanałów marketingowych, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dotyczących użytkowania urządzenia i promocję Wand STA (posiadającego licencję na wyłączność obejmującą cały świat do wykorzystania patentów i technologii Milestone Scientific Inc.) na rynkach światowych, podano w materiale.

"Spółka uzyskała zezwolenie na dopuszczenie do obrotu urządzenia Wand STA przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (ang. FDA - Food and Drug Administration) oraz Europejską Agencję Leków (ang. EMA - European Medicines Agency). Technologia zyskała uznanie na całym świecie, a urządzenie otrzymało wiele nagród i uzyskało pozytywną ocenę w raportach ponad 50 specjalistów oraz w niezależnych raportach klinicznych. Do dnia dzisiejszego sprzedano ponad 15 tys. urządzeń na całym świecie oraz przy pomocy Wand STA wykonano ponad 50 mln iniekcji stomatologicznych" - zaznaczono w informacji.

Produkty spółki Wand Dental są obecne w wielu krajach, m.in. w Polsce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech. W samych USA i Kanadzie zamieszkuje 349 mln ludzi i pracuje 157,000 stomatologów. Poza USA i Kanadą, rynek polski to największy rynek dla produktów Wand Dental. 7% przychodów ze sprzedaży na całym świecie generowanych jest na rynku polskim. W Polsce Wand Dental sprzedał urządzenia do ponad 700 gabinetów stomatologicznych, głównie poprzez FM Dental, spółkę dystrybucyjną z siedzibą w Krakowie.

Pakiet dla stomatologów obejmuje sprzedaż dwuczęściowego zestawu: sterowanego komputerowo urządzenia oraz jednorazowych końcówek używanych do wstrzykiwania znieczulenia. Urządzenie STA bazuje na systemie opracowanym przez Milestone Scientific tj. systemie DPS (ang. Dynamic Pressure Sensing) czyli Systemie Dynamicznego Wykrywania Ciśnienia. Jednorazowe końcówki wymienne cechuje ergonomia ołówka.

Każde zakupione urządzenie Wand STA generuje sprzedaż jednorazowych końcówek w kolejnych latach, zatem zapotrzebowanie na końcówki stale rośnie w czasie. Obsługa urządzenia wymaga specjalistycznego wyszkolenia lekarzy stomatologów.

Spółka odnotowała sprzedaż w wysokości ok. 10 mln USD w 2013 roku oraz ok. 1,5 mln USD zysku netto. Wand Dental posiada obecnie ponad 4,3 mln USD nadwyżki finansowej w gotówce oraz kapitał własny w wysokości ok. 7,9 mln USD. W I poł. 2014 r. przychody wyniosły 5,13 mln USD, a zysk netto 0,69 mln USD.

"W związku z planowaną ekspansją na rynki światowe i stałym wzrostem przychodów ze sprzedaży końcówek używanych do zakupionych i nowych urządzeń, w 2017 spółka planuje wygenerować 19,7 mln USD przychodów, czyli wzrost o ok. 97% w porównaniu z danymi finansowymi z 2013 roku. Spółka planuje wypracować w 2017 roku ok. 3 mln USD zysku netto, czyli ok. 100% procentowy wzrost w porównaniu z wynikami finansowymi z 2013 roku" - podano również w komunikacie.

Szacuje się wzrost marży zysku brutto do ok. 72% i zysku netto do ok. 15,2% w 2017 roku, spowodowany poprawą struktury przychodów na rzecz wysokomarżowych końcówek wymiennych. Marża na sprzedaży końcówki wymienne wynosi ok. 68%, podczas gdy marża na sprzedaży urządzenia to ok. 53%, czytamy w informacji.

W ciągu 5 lat Wand Dental planuje międzynarodową ekspansję. Z nowym kierownictwem oraz przygotowanym specjalistycznym programem szkolenia z zakresu użytkowania systemu Wand STA i nowym podejściem marketingowym, spółka Wand Dental jest dobrze przygotowana do rozszerzenia działalności, podano także.

Produkty Wand Dental są obecne na dwunastu dużych rynkach (m.in. USA, Kanada, Bliski Wschów, Amerykia Południowa, Republika Południowej Afryki oraz Australia). W latach 2014-2015 Wand Dental planuje wejść ze swoimi produktami stomatologicznymi na wiele nowych rynków, włączając Argentynę, Chorwację, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Turcję, kraje bałtyckie, Białoruś, Rosję oraz Chiny. Na wymienionym terytorium działa 365,000 stomatologów.

Po roku 2015, kolejnymi docelowymi rynkami dla Wand Dental będą Francja, kraje Beneluksu, Europa Wschodnia, Bałkany, Brazylia, Meksyk, Wenezuela, Japonia, Indie, Indonezja i kraje Ameryki Łacińskiej. Oczekuje się, że powyższa faza intensywnej promocji rozpocznie się w 2016 roku i potrwa do 2019 roku, podano także.

Niedawne zatwierdzenie urządzenia Milestone Scientific, Sterowanego Komputerowo Systemu Podawania Znieczulenia i jednorazowej końcówki przez Chińską Agencję ds. Żywności i Leków otwiera znaczący rynek dla produktów spółki, zatem w ciągu najbliższych miesięcy na jego terenie będzie prowadzona agresywna promocja, podkreślono w komunikacie.

W ocenie spółki, korzystne zmiany demograficzne tj. starzenie się społeczeństwa zwiększają zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt i materiały używane w stomatologii. Według raportu Grand View z 2014 roku, w segmencie sprzętu stomatologicznego oczekuje się roczną stopę wzrostu na poziomie 4,9% oraz wzrost wartości z 6,1 mld USD w 2014 roku do 8.5 mld USD w 2020 roku. Zgodnie z raportem Transparency Market Research z 2013 roku, szacuje się, że segment materiałów stomatologicznych wzrośnie z poziomu 14,9 mld USD do 23,8 mld USD w 2019 roku, zgodnie ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 6.1%.

Wand Dental Inc. posiada licencję na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania patentów i technologii, opracowanych przez spółkę matkę Milestone Scientific Inc., do zastosowań na rynku stomatologicznym. Spółka została utworzona poprzez wydzielenie segmentu stomatologicznego z Milestone Scientific Inc.