Werth-Holz dokonał przydziału 7 tys. 3-letnich obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 tys. zł i łącznej wartości nominalnej 7,0 mln zł, podała spółka.

"Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych inwestorów. W ramach emisji obligacji serii K spółka wyemitowała 7.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna obligacji była równa cenie nominalnej.

"Obligacje są trzyletnie, oprocentowane na zasadach rynkowych i zabezpieczone w postaci poręczenia cywilnego Sovereign Capital oraz dobezpieczone w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach spółki, docelowo z drugim pierwszeństwem zaspokojenia, za obecnym bankiem kredytującym spółkę. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach kwartalnych" - czytamy dalej.

Werth-Holz jest polskim producentem elementów architektury ogrodowej z drewna, w tym: płotków, pergoli, domków ogrodowych, huśtawek, wyrobów do dekoracji ogrodów, przydomowych placów zabaw. Od lipca 2010 r. spółka jest notowana na NewConnect.